FaceBook Twitter
Buy the book
Screenshot 1 Screenshot 2 Screenshot 3 Screenshot 4

माहितीपुस्तकाबद्दल

गेटिंग स्टार्टेड विथ युबुंटु %version हे नवशिक्यांचे युबुंटु ओपरेटींग सिस्टिमसाठी कोम्प्रेहेन्सीव मार्गदर्शक आहे . हे ओपन सोर्स परवाना वापरुन बनवलेले आहे आणि तुमला हे डाउनलोड, वाचने, बदल करणे आणि इतरांना वाटण्यासाठी मोफत आहे .

हे माहितीपुस्तक तुम्हाला रोज कराव्या लागण्यारे काम जसे की वेब सर्फ करणे, गाणे ऐकणे आणि द्स्तेवज स्कॆन करणे यांची ऒळख करुन देण्यात मदत करेल. उपयोगात आणायला सोपे अशा सुचनांना जास्त महत्व दिल्यामुळे हे सर्व स्तरांवरील अनुभवी व्यक्तींना वापरण्यजोगे आहे .

वैशिष्ट्ये

समजण्यास सोपे - आमच्या माहितीपुस्तकात स्टेप बाय स्टेप सुचना आहेत आणि जार्गन मुक्त आहे

A picture is worth a thousand words - lots of screenshots to show you how to do tasks

All in one place - conveniently located in one file, so you don’t have to look all over the web for help

Progressive learning curve - start with the basics, and learn as you work through each chapter

Dozens of languages - translated into more than 52 languages, including localized screenshots

CC-BY-SA licensing - download, modify, reproduce and share as much as you like

No cost - our documents are all written by Ubuntu community members and there is no charge to use them

Printer friendly - we have a version optimized for printing to save the trees

Troubleshooting section - to help you solve common Ubuntu problems quickly